Proces tvorby obalů

Vývoj a výroba komplexního obalového řešení pro automobilový a elektotechnický průmysl je v rámci průmyslového balení tou nejnáročnější disciplínou, ve které uspějí opravdu jen ti nejlepší. Společnost TART na tomto trhu působí již více než dvacet pět let a za tu dobu vyvinula a vytvořila obaly pro celou řadu obchodních partnerů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Nejčastěji jde o vratné i jednocestné obaly s vyšší přidanou hodnotou, jejichž tvorba se skládá z několik navazujících kroků.

Aby byly při vývoji a výrobě obalu zohledněny veškeré důležité aspekty, má TART vypracován vlastní systém analýzy a vývoje obalů V.I.C.O.®, což znamená Value Inside - Checkpoint Outside (hodnota uvnitř - kontrola zvenku). Systém V.I.C.O.® stanovuje a neustále sleduje všechny priority pro konkrétní obalová řešení z hlediska ochrany produktů, životnosti obalů, ekologie, manipulace a logistiky, poskytovaných informací a samozřejmě celkových nákladů na balení.